+31 (0)6 54 77 40 55   +31 (0)6 51 36 96 71   info@heerenuitdebouw.nl
Heeren uit de Bouw
Coaching Commissariaat Communicatie
Conflict Consultancy Contact


De heer ir. Kees Pasmooij
De heer ir. Kees Pasmooij heeft vanuit zijn Delftse werktuigbouwkundige opleiding werkervaring opgedaan bij Fokker, TNO en Aboma Holding B.V.

Zijn specifieke deskundigheid betreft:
 • Veiligheid, gezondheid, kwaliteit en duurzaamheid
 • Certificering en accreditatie
 • Handhaving en toezicht in het publiek/private domein
 • Europese richtlijnen (bouw)machines w.o. CE-markering

Bestuurlijke ervaring:
 • Algemeen management Aboma Holding B.V.
 • Voorzitter branche-vereniging Certificatiebureaus
 • Vicevoorzitter landelijke Lighthouse Club Nederland
 • Voorzitter Raad van Advies post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde
 • President EuroCert

De heer ir. Kees Pasmooij   Huidige activiteiten:
 • Voorzitter van de Stichting Beheer Certificatie Liften
 • Lid van de Commissie Accreditaties, Raad van Accreditatie

 
De heer ir. Maarten van Hezik
De heer ir. Maarten van Hezik heeft vanuit zijn Delftse bouwkundige opleiding werkervaring opgedaan bij de Rijksoverheid, projectontwikkelend bouwbedrijf en de Stichting STABU (tot 1 juli 2013).

Zijn specifieke deskundigheid betreft:
 • Standaardisatie bouwinformatie
 • Bouwregeling en implementatie in de praktijk
 • Ontwikkeling ICT-toepassingen
 • Veranderings processen binnen de bouwnijverheid

Bestuurlijke ervaring:
 • Algemeen management Stichting STABU
 • Voorzitter Adviescommissie Internationale Bouwbeurs
 • Voorzitter Stichting Nederlandse Bouwprijs
 • Voorzitter Raad van Advies VNU-Exhibitions Europa
 • Voorzitter International Contruction Information Society


De heer ir. Maarten van Hezik   Huidige activiteiten:
 • Voorzitter Communicatieforum CE-Markering
 • Adviseur ombouw BouwBeurs naar Week van de Bouw/ Jaarbeurs